Onderzoek naar de effecten van mindmappen met kleuters door NRO gehonoreerd!

geschreven door Rianne op maandag 18 april 2016

In oktober 2015 hebben wij een onderzoeksvoorstel bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) ingediend om onderzoek naar de effecten van mindmappen met kleuters te kunnen financieren.

Vorige week vrijdag kreeg Chiel van der Veen, promovendus en docent aan de afdeling Onderwijswetenschappen en theoretisch pedagogiek van de Vrije Universiteit te Amsterdam, tevens hoofdaanvrager van het onderzoeksvoorstelhet bericht dat onze aanvraag door het NRO gehonoreerd is. Geweldig nieuws! Er waren wederom veel goede aanvragen en te weinig subsidiegeleden om alle aanvragen te honoreren. Deze keer behoorden wij echter tot de gelukkigen. Dat betekent dat een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van mindmappen met kleuters op korte termijn uitgevoerd zal worden. Voor wie benieuwd is naar de andere gehonoreerde projecten, voeg ik een link naar de website van het NRO toe. 

Begin juni starten wij met de voorbereidingen. Het daadwerkelijke onderzoek zal gedurende het volgende schooljaar plaats vinden. Scholen die zich hiervoor aangemeld hebben, ontvangen binnenkort nadere informatie. Alle verkregen data moet voor okt 2017 geanalyseerd zijn, dan eindigt de onderzoekstermijn. Wij hopen natuurlijk na deze periode te kunnen concluderen dat de positieve effecten van mindmappen met kleuters niet alleen gebaseerd zijn op wat in de praktijk opvalt, maar dat dit dan ook wetenschappelijk aangetoond is.

Tot slot wil ik Chiel van der Veen (VU), Claudia van Kruistum (VU), Hieke van Til ( Stichting Taalvorming), Victor Felder (Stichting Comperio) en alle scholen die onze aanvraag ondersteunen en hun medewerking toegezegd hebben, heel hartelijk bedanken voor hun inzet tot dusver. Ik kijk uit naar het vervolg op deze prettige samenwerking!