Contacten met de VU Amsterdam t.b.v. onderzoek.

geschreven door Administrator op vrijdag 10 mei 2013

Via Twitter kwam ik in contact met Chiel van der Veen, promovendus en docent aan de afdeling Onderwijswetenschappen en Theoretische Pedagogiek van de Vrije Universiteit Amsterdam (promotor prof.dr. Bert van Oers). Chiel wilde, voor zijn onderzoek naar de ontwikkeling van mondelinge communicatieve competenties van jonge kinderen, in contact komen met onderbouwleerkrachten. Ik besloot te reageren en hem ook te informeren over mindmap activiteiten met kleuters. Sinds wij de lessen begrijpend luisteren ondersteunen met het maken van een mindmap, wordt er hoger gescoord op het onderdeel kritisch luisteren van de toets Taal voor kleuters (CITO). Een opmerkelijke ontwikkeling, die wat ons betreft het onderzoeken waard is. Wij zijn dan ook erg gelukkig dat Chiel – buiten zijn eigen project – wil kijken naar mindmap activiteiten en hoe dit mogelijk samenhangt met kritisch luisteren. Samen met masterstudente Nette Mooij zal hij gegevens verzamelen en analyseren waarmee mogelijk de relatie tussen mindmappen en kritisch luisteren aangetoond kan worden. De uitkomsten zullen middels een reportage teruggekoppeld worden.